Dzisiaj mamy Środę, 18 września 2019 roku. Do końca roku zostało 105  dni.
Rekrutacja 2019/20
Szkoła podstawowa
Oddział przedszkolny
Zobacz terminy
Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

“MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH REKACH I CHCĘ SIĘ DO TEGO DOBRZE PRZYGOTOWAĆ”

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie realizuje projekt Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego Lublina:

“MOJA PRZYSZŁOŚĆ W MOICH REKACH I CHCĘ SIĘ DO TEGO DOBRZE PRZYGOTOWAĆ”

Projekt jest realizowany ze środków finansowych Miasta Lublin

HARMONOGRAM PROJEKTU

Lp. Działanie opis Termin realizacji
1. Promocja Apel dla klas VIII – przekazanie informacji o projekcie, celach
i działaniach.
Tablica informacyjna na terenie szkoły.
Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły.
do 10.X.2019r.
2.

Warsztaty dla uczniów
klas VIII

Warsztaty – Moja Przyszłość – moduł pozwalający na odkrywanie talentów i planowanie przyszłości. W czasie serii ćwiczeń uczniowie zastanawiają się nad swoimi talentami i nad tym, jak wykorzystać je do planowania swojej kariery. 7,8.XI. 2019r.
3. Podsumowanie Spotkanie uczniów klas VII i VIII z uczestnikami warsztatów, absolwentami szkoły – uczniami szkół ponadpodstawowych, przedstawicieli rodziców – reprezentantów zawodów – dyskusja na temat wyboru dalszej nauki kształcenie i zawodu. do 25.XI. 2019r.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z okoliczności:
· bezrobocia,
· niepełnosprawności,
· ciężkiej lub długotrwałej choroby,
· wielodzietności,
· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
· alkoholizmu lub narkomanii,
· rodziny niepełnej,
· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).
Zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia poniższych dokumentów u pedagoga szkolnego do 16 września 2019 r. wraz z odpowiednimi załącznikami znajdującymi się na stronie internetowej Szkoły.

zał. 1 uchwała z załącznikami
zał. 2 wzór wniosku
zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

Nasi uczniowie dokończyli marsz przerwany 80 lat wcześniej

Stołówka zaprasza do korzystania z obiadów!!!

Uwaga! Informacje dotyczące żywienia dzieci, zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz zmiany w regulaminie korzystania z obiadów zamieszczone są w zakładce „stołówka”.

Uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020

  1. 2 września odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 o godz. 10.00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami na boisku szkolnym  (w przypadku deszczowej pogody w sali gimnastycznej).
  2. Po części oficjalnej odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami klas według przydziału sal podanego na tablicy ogłoszeń.
  3. W związku z inauguracją miejską roku szkolnego 2019/2020 msza św. z okazji rozpoczęcia roku odbędzie się dnia 3 września 2019 r. o godz. 9.00 w Parafii p.w. Dobrego Pasterza; dzieci i młodzież spotykają się z wychowawcami przed szkołą o godz. 8:30

Po mszy św. lekcje odbędą się według planu zgodnie z informacją wychowawcy klasy.

Zajęcia adaptacyjne dla uczniów klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci rozpoczynające naukę w roku szkolnym 2019/2020 w klasie pierwszej na zajęcia adaptacyjne pt. „Witaj u Kornela Makuszyńskiego”, które odbędą się w dniach 26-27.08.2019 r. w godzinach 10.00 – 11.30.

Fotorelacja z uroczystości Zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019

“Bezpieczne wakacje”

17 czerwca 2019r. kolejny raz gościliśmy w naszej szkole Panów policjantów – mł. asp. Tomasza Grzelaka oraz asp. Pawła Piekarza, pracowników V Komisariatu Policji w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Panowie mówili o zasadach bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku nad wodą, zwrócili uwagę dzieciom aby nie oddalały się od rodziców. Omówili zasady bezpiecznej jazdy rowerem, właściwego zachowania w sytuacji spotkania z agresywnym psem. Rozmawiali z dziećmi o sposobach spędzania wakacji w mieście oraz bezpieczeństwie w sytuacji przebywania w domu pod nieobecność rodziców. Wszystkie dzieci musiały powtórzyć numery alarmowe. Chętnie dzieliły się doświadczeniami i zadawały pytania. Na zakończenie spotkania Panowie umożliwili dzieciom obejrzenie wnętrza radiowozu, co wywołało dużo emocji. Zajęcia z Panami policjantami były bardzo interesujące i pouczające, a przekazana wiedza na pewno znajdzie zastosowanie w praktyce.

Jesteśmy z Kornelem

W dniu 14 czerwca 2019 roku w naszej szkole odbył się Festyn Rodzinny „Jesteśmy z Kornelem”. W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, dyrekcja, a także rodziny naszych uczniów.
Po powitaniu zebranych gości festyn rozpoczął śpiewem chór szkolny „Kornelius”. O godzinie 11:30 otwarty został kącik czytelniczy, który był projektem Rady Rodziców. Od teraz uczniowie naszej szkoły będą mogli wymieniać się książkami, które znajdują się na górnym korytarzu. Chętni czytelnicy znajdą swoje miejsce w szkole na wygodnych i kolorowych pufach. Kolejnym punktem programu była prezentacja talentów uczniów i przedszkolaków z zaprzyjaźnionych przedszkoli z osiedla Czechów w konkursie „Mam talent”. Na godzinę 12:30 zaplanowano pokaz sztuk walki taekwondo zawodników Green Sport Club, który cieszył się dużym zainteresowaniem zebranych. Kolejną atrakcją festynu był pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej w wykonaniu uczniów klasy VIII pod kierunkiem p. W. Króla i p. J. Oleski. Następnie klasy I-IV podziwiać mogły pokaz tańca towarzyskiego, odbywający się o godzinie 13:30. Tuż potem w górnej świetlicy odbyło się przedstawienie teatrzyku „Smoczek”.
Festyn „Jesteśmy z Kornelem” pełen był atrakcji dodatkowych. Uczniowie klas I-III mieli możliwość zaprezentowania swoich prac plastycznych na dolnym korytarzu, z kolei na korytarzu górnym wystawione zostały prace uczniów z klas IV-VIII. W trakcie trwania festynu można było wziąć udział w loterii fantowej i wygrać piękne nagrody. W świetlicy dolnej dzieci miały możliwość wzięcia udziału w warsztatach dekupage. Kolejną atrakcją przygotowaną przez pracowników świetlicy było malowanie twarzy. Jedną z wystaw, która przyciągnęła wielu obserwatorów była wystawa zwierząt domowych zorganizowana przez uczniów z naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy posilić się mogli zdrowymi przekąskami – owocami i wartościowymi sokami oraz kompotami.
Mamy nadzieję, że Festyn Rodzinny „Jesteśmy z Kornelem” spodobał się wszystkim uczestnikom. Dziękujemy wszystkim obecnym i życzymy Państwu oraz sobie kolejnych tak ciekawych spotkań.

Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY
KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

„Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie prowadzi monitoring wizyjny budynku Szkoły oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: sp34@iod.lublin.eu. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres miesiąca. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Szkoły.”

Zakończenie Roku Szkolnego

19 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I-VIII. W uroczystości na sali gimnastycznej uczestniczyć będą klasy III, VII, VIII pozostałe klasy, czyli I, II, IV, V, VI o godz. 9.00 rozdanie świadectw w salach lekcyjnych. Dyrektor  szkoły informuje o Mszy Św. na zakończenie roku szkolnego, która odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 r. o godz. 9.00 w Parafii Dobrego Pasterza. Zbiórka przed szkołą o godz. 8.30.

Podsumowanie Szkolnego Konkursu Mistrz Kaligrafii 2019

3 czerwca 2019 r. reprezentanci klas pierwszych wzięli udział w V Szkolnym Konkursie „Mistrz Kaligrafii”, który ma na celu rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania. Dzieci zaprezentowały wysoki poziom umiejętności grafomotorycznych. Wykonywały zadania bardzo dokładnie i starannie. Pięknie czytały oraz wypowiadały się.
Serdecznie gratulujemy.
Organizatorzy:
Anna Spaczyńska-Szyszko
Agnieszka Kruzel

Festyn Rodzinny “Jesteśmy z Kornelem”

Dnia 14 czerwca 2019 r., w godzinach 10.30 – 14.00, w naszej szkole odbędzie się FESTYN RODZINNY “JESTEŚMY Z KORNELEM”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców do udziału w tym wydarzeniu.

Drugi nabór w ramach Projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Na prośbę Zespołu Projektowego projektu pt. „ZA PROGIEM – wyprawy odkrywców” wdrażanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informujemy, iż do 7 czerwca 2019 r. prowadzony jest nabór dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zaplanowano organizację jednodniowych (6 h dyd.) zajęć warsztatowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, które na celu mają rozwój kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców (opiekunów prawnych) dzieci (zgodnie z charakterystyką powyżej), zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Zajęcia poświęcone będą tematyce: problematyki rozwojowych i edukacyjnych potrzeb dziecka, relacjom na linii „dziecko-rodzic”, umiejętności dokonywania oceny zachowania dzieci (w tym stosowania pochwał), zagrożeń wynikających z kontaktu dzieci z mediami, diagnostyki i sposobu przeciwdziałania trudności edukacyjnych w szkolne.

 W ramach Projektu organizatorzy zapewniają:

  • praktyczne warsztaty prowadzone przez pracowników UMCS, które pomogą Uczestnikom i Uczestniczkom w rozwoju kluczowych kompetencji społecznych i wychowawczych,
  • terminy zajęć możliwe do pogodzenia z pracą zawodową (1 dzień zajęć, zajęcia w soboty bądź w dni robocze w godzinach popołudniowych),
  • obiad i poczęstunek dla Uczestników i Uczestniczek.

W wyniku rekrutacji wsparciem objętych zostanie 45 Uczestników. Zakwalifikowani do udziału Kandydaci i Kandydatki podzieleni zostaną na 3 grupy po 15 Uczestników. Zajęcia dla poszczególnych grup zrealizowane będą w całości w ciągu jednego dnia. Planowany termin organizacji zajęć: czerwiec (druga połowa) / lipiec 2019 roku.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Szkół, które mogą zgłosić dowolną liczbę kandydatów do udziału w Projekcie. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy szkoły – zał. 1a podpisany przez dyrekcję oraz formularz zgłoszeniowy rodzica/opiekuna prawnego – zał. 1c ) należy złożyć w biurze Projektu do dn. 7 czerwca 2019 roku do godz. 15:00. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w zajęciach jest całkowicie nieodpłatny. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów dojazdu na miejsce organizowanych zajęć.

Wszystkich zainteresowanych treścią zajęć i spełniających warunki udziału w Projekcie organizatorzy zapraszają do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, dostępnej na stronie internetowej projektu https://www.umcs.pl/pl/za-progiem.htm  (zakładka: do pobrania). Więcej informacji o zasadach naboru znajdą Państwo w Regulaminie Projektu.

 

 

Fotorelacja z przebiegu konkursu You Can Sing

XIV Wojewódzki Konkurs Chórów Regionu Lubelskiego

W dniach: 31 maja godz. 16.30 i 1 czerwca godz. 9.30 w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie (ul. Elsnera 5) zaprezentują się chóry szkolne Ogólnopolskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Wystąpią podczas przesłuchań
XIV Wojewódzkiego Konkursu Chórów Regionu Lubelskiego. W programie występów znajdą się utwory kompozytorów polskich i obcych, w tym m. in. utwory Stanisława Moniuszki, którego dwusetną rocznicę urodzin świętujemy w tym roku. Wstęp bezpłatny!

Zapraszamy!!!

Wycieczka klasy 8 na Mazury

W dniach 15-17.05.2019 klasa 8a wraz wychowawcami udała się na wycieczkę do Krainy Tysiąca Jezior. Pierwszego dnia odbył się rejs statkiem w miejscowości Ruciane-Nida po jeziorze Nickie oraz spacer po miasteczku Mikołajki. Po długiej podróży z przygodami, w Księżycowym Dworku w Kętrzynie czekała na nas pyszna kolacja.
Drugiego dnia odkrywaliśmy zakamarki powojennej twierdzy Boyen w Giżycku oraz zwiedzaliśmy to urocze miasteczko. Kolejnym punktem naszej wycieczki był Wilczy Szaniec, czyli główna kwatera Adolfa Hitlera za czasów II wojny światowej. Gdy piesza wędrówka po kompleksie bunkrów dobiegła końca, ogromny, wojskowy samochód zabrał nas w szybki rajd po okolicy i trudno dostępnych schronach. Gdy nastał kres tej męczącej, lecz niezwykłej przygody wróciliśmy do naszej kwatery. Po kolacji odbyło się ognisko integracyjne. Śpiewom i tańcom nie było końca. Następnego dnia po nieprzespanej nocy musieliśmy spakować bagaże i odjechać naszym luksusowym busem wprost do zoo w Kadzidłowie. Stamtąd droga do Lublina była już prosta, jednak nie mogło obyć się bez jedzenia w McDonaldzie, który jest kluczowym punktem każdej szkolnej wycieczki.
Była to nasza ostatnia wycieczka w tej szkole. Uważam, że była bardzo udana i na długo pozostanie w naszej pamięci.
Alicja Żak 8a

Wizyta dzieci z Przedszkola nr 56 w Lublinie

24 maja gościliśmy w świetlicy klas I dzieci z Przedszkola nr 56 w Lublinie. Przedszkolakom zaprezentował się Świetlicowy Teatr Lalkowy SMOCZEK w dwóch przedstawieniach: „O wiewiórce Łupiskórce” w wykonaniu uczennic kl. IA i „O wawelskim Smoku” w wykonaniu uczennic kl. IIA i IVA. Pani Jola Resz, instruktor teatru, opowiedziała dzieciom o kulisach tworzenia przedstawień. Dzieci miały możliwość animowania lalek. Aktorzy spisali się wspaniale i zostali nagrodzeni brawami. Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę i do zobaczenia na następnych przedstawieniach.

Lekturolandia – konkurs czytelniczy kl. II-III

W dniu 21 maja 2019 r. odbył się drugi etap konkursu czytelniczego “Lekturolandia” dla uczniów klas II-III. Uczniowie wykazali się duża znajomością lektur. Wyniki konkursu: I miejsce zajęła klasa II a, II miejsce – kl. II b a III miejsce – III a. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!!!

Organizator Daniel Stachura nauczyciel-bibliotekarz.

Podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”

10 maja 2019r. w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą”. Gospodarzami uroczystości były Pani Barbara Rzeszutko, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Pani Sławomira Kryńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.

Czytaj więcej>>

Read the rest of this entry »


Dzisiaj mamy Środę, 18 września 2019 roku. Do końca roku zostało 105  dni.
/div