Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Archive for Listopad, 2015

II Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego

PATRONAT HONOROWY

 rzecznik

 kurator Patronat_K¯uk_PDFecblogo_muzeum_zakopane [Converted]

                                              

 Moje książki wędrują pomiędzy rzesze,

niechże przeto świecą, niech grzeją,

lecz niech nie straszą i nie burzą naiwnej,

prostej wiary w serce człowieka.

Kornel Makuszyński, Awantura o Basię

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

ogłasza

 II Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego

CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

pod patronatem

Pana Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka

Pana Krzysztofa Babisza, Lubelskiego Kuratora Oświaty

Pana Krzysztofa Żuka, Prezydenta Miasta Lublin

Pani Karoliny Kępczyk, Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

Pani Anny Wende-Surmiak, Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego   w Zakopanem

 Uczestnicy:

 • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I – III, IV – VI.

 Cele konkursu:

 • zainteresowanie twórczością Kornela Makuszyńskiego, pisarza, który tworzył  dla dzieci,
 • poszukiwanie wzorców osobowych wśród bohaterów dzieł literackich,
 • rozwijanie talentów literackich,
 • popularyzacja czytelnictwa.

Tematy prac konkursowych:

 1. W losach bohaterów książek Kornela Makuszyńskiego przeplatały się radości i smutkI. To jest mój list do wybranej postaci z dzieł pisarza, w którym odniosę się do jej historii  i własnych doświadczeń.  Może ją rozśmieszę, a może pocieszę …
 2. Literatura fantasy czy książki Kornela Makuszyńskiego? Moje literackie wybory.
 3. „Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu”. Czy Kornel Makuszyński miał rację?

 Kryteria oceny prac:

 • samodzielność,
 • twórcza realizacja wybranego tematu,
 • wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu,
 • poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna.

 Warunki uczestnictwa:

Uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie. Do pracy każdego z uczestników muszą zostać dołączone: Karta zgłoszenia ( załącznik nr 1), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych  ( załącznik nr 2), Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy (załącznik nr 3), Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (załącznik nr 4) – według zamieszczonych wzorów.

Szkoła może przesłać dowolną ilość prac, które winny być dostarczone w formie papierowej oraz na płycie CD. Prace literackie powinny być napisane komputerowo (marginesy: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy między wierszami – interlinia – 1,5), objętość tekstów: do 4 stron A4. Prace nie mogą wcześniej być publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Należy je dostarczyć do dnia   31 stycznia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 34 im.Kornela Makuszyńskiego

ul.Ireny Kosmowskiej 3

20- 815 Lublin

z dopiskiem: KONKURS LITERACKI

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 34   im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie (http://sp34.lublin.pl) Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 15 kwietnia 2016r. w siedzibie naszej szkoły. O szczegółach uroczystości laureaci i przygotowujący ich nauczyciele zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i elektroniczną. Adres e-mail do organizatorów konkursu: kornelsp34@wp.pl

Telefon do szkoły: (81) 741 89 06. We wszystkich sprawach spornych decydujący głos należy do organizatorów Konkursu. Prace nadesłane nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora konkursu, którym jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

Załączniki

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

BADANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, realizując zapisy Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji w Lublinie do roku 2015, przeprowadza badanie, którego celem jest poznanie opinii uczniów dot. atrakcyjności zajęć wychowania fizycznego, aktywności fizycznej mieszkańców Lublina.

Uprzejmie prosimy wszystkich Rodziców o wypełnienie ankiet

BADANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIESZKAŃCÓW

http://mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/1c419c22425e5bbbbfa97826bb320dcf7ea411c22/

 

Ankieta dla uczniów

BADANIE ATRAKCYJNOŚCI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

http://mysurveylab.com/pageTag/SurveyCampaign/cId/debc1b562bfc3927c24dfbd4a399e318db2621c21/

Jedynie dzięki Państwa wsparciu uda się osiągnąć zakładane cele i zrealizować badanie zgodnie ze standardami naukowymi.
Z góry dziękuję za pomoc przy realizacji badań.

Z poważaniem,

Jarosław Daniewski

Kierownik referatu ds. sportu

 

STOP ZWOLNIENIOM Z WF

STOP ZWOLNIENIOM Z WF

“Stop zwolnieniom z wf” to akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ma na celu zachęcenie uczniów  do aktywniejszego uczestnictwa w podnoszeniu sprawności fizycznej.
Jeszcze kilka lat temu zwolnienia z wf były pojedynczymi przypadkami. Obecnie, w dobie komputeryzacji  technologii multimedialnych coraz więcej uczniów rezygnuje z uczestnictwa w zajęciach fizycznych. Częste są sytuacje, kiedy ci sami uczniowie nagminnie zgłaszają brak stroju ćwiczebnego, niedyspozycje, zwolnienia od rodziców.
  Nauczyciele wf szukają sprzymierzeńców w tworzeniu uczniom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i wdrażania do aktywności ruchowej. Ze swojej strony, biorąc pod uwagę warunki, jakimi dysponuje szkoła, proponujemy urozmaicone lekcje poparte fachową wiedzą, indywidualne podejście do potrzeb i możliwości uczniów, sprzyjającą nauce i zabawie atmosferę.
  Aktywność nie tylko przekłada się na zachowanie zdrowia ale daje możliwość budowania relacj z rówieśnikami, oddziaływuje na zmniejszenie podatności na stres, wpływa na lepsze samopoczucie, podnosi samoocenę ale także uczy jak radzić sobie z porażką.

“Rodzice, nie sadzajcie swoich dzieci na ławkę rezerwowych”

Pozdrawiamy
                                                                nauczyciele wychowania fizycznego


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div