Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Archive for Sierpień, 2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018 r. zgodnie z następującym harmonogramem:

 • godz. 9.00 – MSZA ŚW. W PARAFII POD WEZWANIEM DOBREGO PASTERZA, przy ul. Radzyńskiej 3 (wyjście spod szkoły z wychowawcami o godz. 8.30)
 • godz. 10.00 – spotkanie klas I-VIII z Dyrektorem Szkoły na boisku szkolnym (w przypadku deszczowej pogody w sali gimnastycznej)
 • po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas według przydziału sal podanego na tablicy ogłoszeń.

Dodatkowo Ksiądz Proboszcz Andrzej Gruszka serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału we Mszy Świętej w niedzielę 9 września 2018 r. o godz. 11.00. Podczas Mszy odbędzie się obrzęd błogosławieństwa dzieci oraz przyborów szkolnych i plecaków.

Informujemy ponadto, że podręczniki do nauki religii są do nabycia w kawiarence parafialnej do 9 września, w niedziele po Mszach Św., a w dni powszednie o godzinie 18.30.

Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną na rok szkolny 2018/19

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Lublin mogą ubiegać się o pomoc materialną. Wnioski można składać w terminie do 17 września 2018 r.

Informacje wstępne

 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
 1. Wnioskodawcą powinien być:
 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć). Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi. Za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div