Dzisiaj mamy Niedzielę, 19 stycznia 2020 roku. Do końca roku zostało 348  dni.
Rekrutacja 2019/20
Szkoła podstawowa
Oddział przedszkolny
Zobacz terminy
Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Archive for Sierpień, 2018

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek 3 września 2018 r. zgodnie z następującym harmonogramem:

 • godz. 9.00 – MSZA ŚW. W PARAFII POD WEZWANIEM DOBREGO PASTERZA, przy ul. Radzyńskiej 3 (wyjście spod szkoły z wychowawcami o godz. 8.30)
 • godz. 10.00 – spotkanie klas I-VIII z Dyrektorem Szkoły na boisku szkolnym (w przypadku deszczowej pogody w sali gimnastycznej)
 • po spotkaniu z Dyrektorem Szkoły odbędą się spotkania uczniów z wychowawcami klas według przydziału sal podanego na tablicy ogłoszeń.

Dodatkowo Ksiądz Proboszcz Andrzej Gruszka serdecznie zaprasza wszystkie dzieci do udziału we Mszy Świętej w niedzielę 9 września 2018 r. o godz. 11.00. Podczas Mszy odbędzie się obrzęd błogosławieństwa dzieci oraz przyborów szkolnych i plecaków.

Informujemy ponadto, że podręczniki do nauki religii są do nabycia w kawiarence parafialnej do 9 września, w niedziele po Mszach Św., a w dni powszednie o godzinie 18.30.

Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną na rok szkolny 2018/19

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Lublin mogą ubiegać się o pomoc materialną. Wnioski można składać w terminie do 17 września 2018 r.

Informacje wstępne

 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.
 1. Wnioskodawcą powinien być:
 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego;
 • uczeń – jeśli ukończył w chwili składania wniosku 18 lat;
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka.
 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć). Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi. Za takie zdarzenia uważa się np. kradzieże, włamania, zniszczenie domu wskutek pożaru czy zalanie wodą, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu.


Dzisiaj mamy Niedzielę, 19 stycznia 2020 roku. Do końca roku zostało 348  dni.
/div