Dzisiaj mamy Czwartek, 17 października 2019 roku. Do końca roku zostało 76  dni.
Rekrutacja 2019/20
Szkoła podstawowa
Oddział przedszkolny
Zobacz terminy
Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 528 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z okoliczności:
· bezrobocia,
· niepełnosprawności,
· ciężkiej lub długotrwałej choroby,
· wielodzietności,
· braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
· alkoholizmu lub narkomanii,
· rodziny niepełnej,
· zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane, pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć. Zdarzenia losowe mogą być spowodowane przez siły przyrody i przez działania ludzi).
Zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia poniższych dokumentów u pedagoga szkolnego do 16 września 2019 r. wraz z odpowiednimi załącznikami znajdującymi się na stronie internetowej Szkoły.

zał. 1 uchwała z załącznikami
zał. 2 wzór wniosku
zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Czwartek, 17 października 2019 roku. Do końca roku zostało 76  dni.
/div