Dzisiaj mamy Poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku. Do końca roku zostało 16  dni.
Rekrutacja 2019/20
Szkoła podstawowa
Oddział przedszkolny
Zobacz terminy
Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Author Archive

Dziennik elektroniczny

Dyrektor Szkoły informuje,

że w związku realizacją projektu „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” w dniu 28.10.2019 r. zostanie uruchomiony dziennik elektroniczny UONET+. Dane z dotychczasowych systemów zostaną zmigrowane do nowej aplikacji zainstalowanej na serwerach Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych w Lublinie.

W związku z przeniesieniem danych od godz. 7:00 w piątek 25.10.2019 r. do godz. 8:00 w dniu 28.10.2019r. logowanie do dziennika UONET+ nie będzie możliwe.

Za utrudnienia przepraszamy.

Od poniedziałku 28.10.2019 r. dziennik będzie dostępny pod nowym adresem https://edu.lublin.eu.

Drugi nabór w ramach Projektu „ZA PROGIEM” – wyprawy odkrywców

Na prośbę Zespołu Projektowego projektu pt. „ZA PROGIEM – wyprawy odkrywców” wdrażanego przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie informujemy, iż do 7 czerwca 2019 r. prowadzony jest nabór dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat z oddziałów przedszkolnych i klas I-VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zaplanowano organizację jednodniowych (6 h dyd.) zajęć warsztatowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, które na celu mają rozwój kompetencji społecznych i wychowawczych rodziców (opiekunów prawnych) dzieci (zgodnie z charakterystyką powyżej), zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.

Zajęcia poświęcone będą tematyce: problematyki rozwojowych i edukacyjnych potrzeb dziecka, relacjom na linii „dziecko-rodzic”, umiejętności dokonywania oceny zachowania dzieci (w tym stosowania pochwał), zagrożeń wynikających z kontaktu dzieci z mediami, diagnostyki i sposobu przeciwdziałania trudności edukacyjnych w szkolne.

 W ramach Projektu organizatorzy zapewniają:

  • praktyczne warsztaty prowadzone przez pracowników UMCS, które pomogą Uczestnikom i Uczestniczkom w rozwoju kluczowych kompetencji społecznych i wychowawczych,
  • terminy zajęć możliwe do pogodzenia z pracą zawodową (1 dzień zajęć, zajęcia w soboty bądź w dni robocze w godzinach popołudniowych),
  • obiad i poczęstunek dla Uczestników i Uczestniczek.

W wyniku rekrutacji wsparciem objętych zostanie 45 Uczestników. Zakwalifikowani do udziału Kandydaci i Kandydatki podzieleni zostaną na 3 grupy po 15 Uczestników. Zajęcia dla poszczególnych grup zrealizowane będą w całości w ciągu jednego dnia. Planowany termin organizacji zajęć: czerwiec (druga połowa) / lipiec 2019 roku.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem Szkół, które mogą zgłosić dowolną liczbę kandydatów do udziału w Projekcie. Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy szkoły – zał. 1a podpisany przez dyrekcję oraz formularz zgłoszeniowy rodzica/opiekuna prawnego – zał. 1c ) należy złożyć w biurze Projektu do dn. 7 czerwca 2019 roku do godz. 15:00. O zakwalifikowaniu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w zajęciach jest całkowicie nieodpłatny. Organizator nie pokrywa ewentualnych kosztów dojazdu na miejsce organizowanych zajęć.

Wszystkich zainteresowanych treścią zajęć i spełniających warunki udziału w Projekcie organizatorzy zapraszają do złożenia dokumentacji rekrutacyjnej, dostępnej na stronie internetowej projektu https://www.umcs.pl/pl/za-progiem.htm  (zakładka: do pobrania). Więcej informacji o zasadach naboru znajdą Państwo w Regulaminie Projektu.

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

Informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2019 r. zostaje odwołana akcja strajkowa pracowników oświaty.

Zajęcia edukacyjne odbywają się od 6 maja 2019 roku.

 

Z poważaniem,

Sławomira Kryńska

Dyrektor SP 34 w Lublinie

Komunikat Dyrektora Szkoły

Informacja dla ósmoklasistów w sprawie egzaminu w dniach 15,16,17 kwietnia 2019r.

Przychodzimy w stroju galowym o godz. 8.30.

Komisja egzaminacyjna przypomina uczniom naszej szkoły, że na egzamin przynosimy:

–  legitymację szkolną

–  2 czarne długopisy

–  linijkę (na matematykę)

Przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina również o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych bądź korzystanie z takich urządzeń w tej sali.

 

Z poważaniem,

Sławomira Kryńska

Dyrektor SP 34 w Lublinie


Dzisiaj mamy Poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku. Do końca roku zostało 16  dni.
/div