Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

O bibliotece

BIBLIOTEKA SZKOLNA

aktualności

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

w godzinach 7:30 -16:00

 

Biblioteka szkolna mieści się w naszej placówce na I piętrze. W skład biblioteki wchodzą dwa pomieszczenia:  wypożyczalnia oraz czytelnia (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej). W czytelni uczniowie mają dostęp do 7 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Biblioteka posiada sprzęt audiowizualny: telewizor z odtwarzaczem DVD oraz dwa urządzenia wielofunkcyjne (kopiarka, drukarka, skaner).

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i ich rodzice oraz nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły. Można tu odnaleźć potrzebne informacje, wypożyczyć książki, poczytać czasopisma (Victor Junior, Świerszczyk), odrobić lekcje, posurfować po Internecie, obejrzeć film, odpocząć… Zapraszamy!


DZIAŁALNOŚĆ

W naszej bibliotece pracują wykwalifikowani nauczyciele-bibliotekarze, którzy podejmują szereg działań wychowawczych i edukacyjnych wśród naszych uczniów m.in

1. Kładziemy duży nacisk na kształtowanie umiejętności czytania i rozwijanie pasji czytelniczych. Służą temu liczne konkursy, wystawy i spotkania organizowane przez nauczycieli-bibliotekarzy:

 • coroczne uroczyste “Pasowanie na czytelnika” uczniów klas pierwszych
 • konkursy czytelnicze dla klas I-III: LEKTUROLANDIA dla uczniów klas I-III,
 • konkursy czytelnicze dla klas IV-VI: FANTASY – konkurs czytelniczy ze znajomości powieści fantastycznych, “PRZYGODA Z KSIĄŻKĄ” – konkurs czytelniczy ze znajomości powieści przygodowych
 • konkursy plastyczne dla najmłodszych czytelników
 • spotkania czytelnicze: “BAŚNIE Z CZTERECH STRON ŚWIATA” “Spotkania z audiobookiem” Kornela Makuszyńskiego – naszego patrona (kl.I – Koziołek Matołek, kl.II – Małpka Fiki-Miki) i inne
 • zajęcia Koła Miłośników Biblioteki,
 • zajęcia o tematyce historia najnowsza Polski – Grupa “Pamięć”.

2. Organizujemy lekcje biblioteczne w klasach I-VI.

3. Organizujemy widowiska teatralne, kształtujące u młodych właściwe postawy życiowe.


REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 34 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

*Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 23 czerwca 2014 r. poz. 811), Rozporządzenie MEN z 8 lipca 2014 w sprawie dopuszczenie do użytku publicznego podręczników (Dz. U. 2014 poz. 909)

 1. Udostępnianiem podręczników szkolnych zajmują się nauczyciele-bibliotekarze we współpracy z wychowawcą danej klasy.
 2. Uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki szkolne oraz zobowiązują się do ich zwrotu do biblioteki szkolnej przed zakończeniem roku szkolnego lub przy zmianie szkoły.
 3. Wypożyczone podręczniki szkolne uczeń ma obowiązek szanować i chronić przed zniszczeniem lub zagubieniem.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztów zakupu podręcznika.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie podpisują oświadczenie  o wypożyczonych bezpłatnie podręcznikach.
 6. Wszyscy uczniowie i ich rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem udostępniania podręczników szkolnych, a jego postanowienia ściśle przestrzegać.

Zarządzenie nr 23/13/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34  im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2014 roku.

Biblioteka szkolna -regulamin wypożyczalni

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34 IM. KORNELA

MAKUSZYŃSKIEGO W LUBLINIE

Biblioteka szkolna – regulamin wypożyczalni

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów na podstawie otrzymanych kart czytelniczych.
 2. Kartę czytelnika uczniowie otrzymują nieodpłatnie do końca swojej edukacji w szkole podstawowej.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma, zbiory multimedialne)    lub wypożyczając je do domu.
 4. Biblioteka (wypożyczalnia i czytelnia) czynna jest codziennie w godzinach 7.30 – 16.00.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni. Większą ilość książek i na dłuższy okres można wypożyczyć po uzgodnieniu z nauczycielem –
 6. Biblioteka udostępnia książki również na czas ferii.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 8. Czytelnik, który zgubi/zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej, wskazanej przez nauczyciela – bibliotekarza pozycji.
 9. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do wypożyczalni w wyznaczonym terminie przed końcem roku szkolnego.
 10. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem przedstawić w sekretariacie zaświadczenie z pieczątką biblioteki potwierdzające zwrot wszystkich wypożyczonych pozycji.
 11. W wypożyczalni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.
 12. Wszyscy czytelnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem wypożyczalni, a jego postanowień ściśle przestrzegać.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572)  z późniejszymi zmianami.
 2. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa o Bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami.
 4. Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie.

Regulamin czytelni i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Z czytelni i ICIM mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów. W czasie przerw uczniowie mogą korzystać
  z czytelni wyłącznie pod  opieką nauczyciela – bibliotekarza. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki.
 2. Komputery mogą być wykorzystywane tylko do celów edukacyjnych lub informacyjnych.
 3. Uczniowie tu przebywający mają obowiązek wpisać się do książki odwiedzin czytelni.
 1. W czytelni obowiązuje zakaz:
 2. korzystania z gier komputerowych (z wyjątkiem edukacyjnych),
 3. oglądania filmów w komputerze (z wyjątkiem edukacyjnych),
 4. wchodzenia na „chaty”,
 5. korzystania z niedozwolonych stron internetowych,
 6. wysyłania i odbierania poczty e-mail.
 7. Za złamanie zasad korzystania z komputerów uczeń będzie miał czasowy zakaz korzystania z ICIM.
 8. Nauczyciel, bądź uczeń przebywający w czytelni mają obowiązek zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi zauważone wszelkiego rodzaju usterki i wady sprzętu komputerowego.
 9. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i napojów.

Użytkownik ICIM ma prawo do:

1) korzystania z zasobów Internetu i programów multimedialnych dostępnych  w bibliotece,

2) pomocy nauczyciela bibliotekarza w zakresie poszukiwania informacji  i wykorzystywania technik informacyjnych.

Użytkownik ICIM ma obowiązek:

1) szanować sprzęt i oprogramowanie,

2) zgłaszać wszelkie usterki oraz nieprawidłowości pracy komputera, Internetu,

3) zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom biblioteki,

4) korzystając z zasobów Internetu szanować godność innych osób i postępować zgodnie z prawem.

Użytkownikowi ICIM nie wolno:

1) instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,

2) podłączać do sieci przenośnych urządzeń bez zgody nauczyciela -bibliotekarza.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572)  z późniejszymi zmianami.
 2. Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa o Bibliotekach z dn. 27 czerwca 1997r. z późniejszymi zmianami.
 4. Statut Szkoły Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie.

 

Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z ICIM na czas określony przez nauczyciela-bibliotekarza

UWAGA!!! ICIM zostało utworzone ze środków EFS. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik lub jego rodzice, gdy użytkownik jest niepełnoletni.

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div