Dzisiaj mamy Czwartek, 21 września 2017 roku. Do końca roku zostało 102  dni.
Menu
Dziennik elektroniczny
Podręczniki 2017/18
Informujemy, że wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Uczniowie kupują we własnym zakresie podręczniki do religii zobacz ich wykaz
Osiągnięcia
nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Bezpieczna droga do szkoły i domu

Dnia 25.09.2017 (poniedziałek) w sali nr 19 odbędzie się spotkanie klas I-III oraz oddziału “0” z przedstawicielem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Tematem spotkania będzie “Bezpieczna droga do szkoły i domu”
Godz. 10.35 – klasy Ib, IIa, IIIa, IIIe, IIIf
Godz. 11.30 – klasy Ia, IIIb, IIIc, IIId, oddział “0”
 

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia poniższych dokumentów u pedagoga szkolnego do 15 września 2017 r.
Do pobrania:

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta Lublin

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Zebranie Rady Rodziców!!!

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się po wyborze nowych Trójek klasowych, t.j. we wtorek 12 września 2017 r. o godz. 17.30 w sali nr 13. Zebranie przebiegnie według następującego harmonogramu:
1. Aktualizacja składu Prezydium Rady Rodziców – wybory uzupełniające;
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2016/2017;
b) wysokość składek na Radę Rodziców i ochronę szkoły;
c) plan finansowy na rok 2017/2018;
3. Ustalenie harmonogramu zebrań RR
4. Sprawy bieżące

Nowy Rok Szkolny czas zacząć!!!

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

4 WRZEŚNIA 2017 r.- PONIEDZIAŁEK

GODZ. 9.00
– MSZA ŚW. W PARAFII POD WEZWANIEM DOBREGO
PASTERZA, ul. Radzyńska 3.

KLASY IV – VII

GODZ. 10.00 – spotkanie z Dyrektorem Szkoły na boisku szkolnym (w przypadku  deszczowej pogody w sali gimnastycznej)

KLASY 0-III

GODZ. 10.00 – spotkanie uczniów klas I-III z wychowawcami klas według przydziału sal podanego na tablicy ogłoszeń

GODZ. 11.00 –  spotkanie z Dyrektorem Szkoły na boisku szkolnym (w przypadku  deszczowej pogody w sali gimnastycznej)

Makuszyński czyta Wyspiańskiego

Zobacz plakat

Zachęcamy do aktywnego włączenia się w akcję NARODOWE CZYTANIE 
-więcej:

http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/narodowe-czytanie-2017/

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów kl. I i II

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie serdecznie zaprasza rodziców uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 w klasach I i II na spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły oraz wychowawcami klas i świetlicy szkolnej w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00 w sali gimnastycznej.
Sławomira Kryńska
Dyrektor Szkoły

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów kl. IV i VII

W związku z reformą oświaty Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. K. Makuszyńskiego w Lublinie serdecznie zaprasza rodziców uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2017/2018 w klasach IV i VII na spotkanie informacyjne z dyrektorem szkoły w dniu 30 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00 w sali gimnastycznej.

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy od roku szkolnego 2017/2018
w klasach IV i VII będzie nauczany język niemiecki jako drugi język obcy w ramach projektu „Unsere Deutschreise durch Europa – nasza podróż przez Europę języka niemieckiego”. Nauka odbywać się będzie w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo we wszystkich klasach czwartych i siódmych. W jej trakcie uczniowie nie tylko uczyć się będą języka niemieckiego, ale również poznawać będą kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego. Lekcje prowadzić będzie nauczyciel dyplomowany i tłumacz przysięgły języka niemieckiego mgr Iwona Kuźma. Zachęcamy wszystkich uczniów klas czwartych do wzięcia udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu. Pamiętajcie, że na naukę nigdy nie jest za późno, ale też nigdy nie jest za wcześnie. Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego gwarantuje lepsze efekty: większą sprawność i pewność językową oraz wspaniałą wymowę.

Rodziców prosimy o pobranie i wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz przyniesienie jej do szkoły na zebranie rodziców  klas czwartych i siódmych w dniu 30.08.2017 o godzinie 16.00.

Sławomira Kryńska
Dyrektor Szkoły

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Więcej informacji – tu!


Dzisiaj mamy Czwartek, 21 września 2017 roku. Do końca roku zostało 102  dni.
/div