Dzisiaj mamy Czwartek, 19 lipca 2018 roku. Do końca roku zostało 166  dni.
Menu
Dziennik elektroniczny
Rekrutacja 2018/19
Zobacz zasady

Zgłoszenie ucznia do kl. 1

Zgłoszenie do Oddziału Przedszkolnego
Osiągnięcia
nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Informacje

 

WITAJCIE!

Szkoła Podstawowa nr 34 w Lublinie jest ośmioletnią szkołą powszechną. Pracujemy w oparciu o własny Statut, Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły oraz wiele programów profilaktycznych.

W naszej placówce uczymy dzieci w klasach I-VII, w 20 oddziałach. Zatrudnionych jest 61 nauczycieli.

Współpracujemy z wieloma instytucjami:

 • WORD LUBLIN – Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, który objął szkołę honorowym patronatem;
 • Administracjami Osiedli im. S. Moniuszki i H. Wieniawskiego S.M. “Czechów;
 • Dzielnicowym Domem Kultury S.M. “Czechów”;
 • Miejską i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego;
 • Miejskim Domem Kultury;
 • Muzeum Lubelskim na Zamku
 • Muzeum Wsi Lubelskiej;
 • Parafią p.w. Dobrego Pasterza;
 • PoradniąPsychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Lublinie;
 • Teatrem im. Juliusza Osterwy;
 • Teatrem im. Hansa Christiana Andersena;
 • Teatrem Muzycznym;
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie;
 • Filharmonią Lubelską
 • Policją
 • oraz z wieloma innymi.

W obszarze kształcenia:

 • uczymy metodami aktywizującymi,
 • stosujemy integrację międzyprzedmiotową,
 • wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne i komputerowe,
 • stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi,
 • realizujemy duży wachlarz zajęć pozalekcyjnych,
 • systematycznie staramy się podnosić jakość szkoły,
 • wykorzystujemy doświadczenie szkół europejskich.

W obszarze opieki i wychowania:

 • tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi,
 • dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia – programy profilaktyczne,
 • propagujemy zachowania proekologiczne,
 • realizujemy programy dotyczące dziedzictwa narodowego
 • jasno i wyraźnie definiujemy prawa i obowiązki ucznia,
 • kładziemy duży nacisk na kształtowanie umiejętności czytania i rozwijanie pasji czytelniczych. Służą temu liczne konkursy, wystawy i spotkania organizowane przez Bibliotekę szkolną.
 • otaczamy opieką uczniów (zajęcia wspierające, pomoc psychologiczna, wsparcie materialne)
 • współpracujemy z rodzicami według ustalonych zasad w Statucie Szkoły.

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • 17 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • kuchnię ze stołówką,
 • gabinet lekarski i stomatologiczny,
 • salę gimnastyczną wraz z kompleksem boisk szkolnych,
 • świetlicę.

Dydaktyka i wychowanie

 • język angielski dla wszystkich uczniów od klasy pierwszej,
 • język włoski dla chętnych,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki i edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • test diagnostyczny dla uczniów klas pierwszych,
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności dla uczniów klas III, IV, V,
 • autorskie programy edukacyjne,
 • programy profilaktyczne,
 • edukacja patriotyczna,
 • edukacja ekologiczna,
 • edukacja filmowa – Studium Wiedzy o Filmie,
 • edukacja muzyczna – koncerty filharmoniczne

W naszej szkole uczniowie należą do wielu organizacji i kół zainteresowań, w których podnoszą swoje umiejętności na wielu płaszczyznach:

Organizacje szkolne

 1. Samorząd Uczniowski.
 2. Szkolne Koło PCK.
 3. Liga Ochrony Przyrody.

Szkolne Koła Sportowe

 1. Sekcja piłki nożnej
 2. Sekcja piłki ręcznej
 3. Sekcja piłki siatkowej
 4. Gimnastyka artystyczna
 5. Nauka pływania dla wszystkich uczniów klas pierwszych (basen w Gimnazjum nr 5 w Lublinie)

Koła zainteresowań

 1. Literacko-dziennikarskie
 2. Literacko-recytatorskie
 3. Języka włoskiego
 4. Ekologiczne
 5. Matematyczne
 6. Plastyczne
 7. Chór szkolny
 8. Historyczne
 9. Młodych Europejczyków
 10. Koło Miłośników Biblioteki
 11. Szkolny teatr PLUSIKI
 12. Szkolny teatr CZARY-MARY
 13. Teatry świetlicowe SMOCZEK i EKOLUDKI
 14. Grupa historyczno-patriotyczna “Pamięć”

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Czwartek, 19 lipca 2018 roku. Do końca roku zostało 166  dni.
/div