Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Informacje

 

WITAJCIE!

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie jest ośmioletnią szkołą powszechną. Pracujemy w oparciu o własny Statut, Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Program Rozwoju Szkoły oraz wiele programów profilaktycznych.

W naszej placówce uczymy dzieci w klasach I-VIII, w 20 oddziałach.

Współpracujemy z wieloma instytucjami:

 • WORD LUBLIN – Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, który objął szkołę honorowym patronatem;
 • Administracjami Osiedli im. S. Moniuszki i H. Wieniawskiego S.M. “Czechów”;
 • Dzielnicowym Domem Kultury S.M. “Czechów”;
 • Miejską i Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego;
 • Miejskim Domem Kultury;
 • Muzeum Lubelskim na Zamku
 • Muzeum Wsi Lubelskiej;
 • Parafią p.w. Dobrego Pasterza;
 • Zespołem Poradni nr 3 w Lublinie;
 • Teatrem im. Juliusza Osterwy;
 • Teatrem im. Hansa Christiana Andersena;
 • Teatrem Muzycznym;
 • Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie;
 • Filharmonią Lubelską
 • Policją
 • oraz z wieloma innymi.

W obszarze kształcenia:

 • uczymy metodami aktywizującymi,
 • stosujemy integrację międzyprzedmiotową,
 • wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne i komputerowe,
 • stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi,
 • realizujemy duży wachlarz zajęć pozalekcyjnych,
 • systematycznie staramy się podnosić jakość szkoły,
 • wykorzystujemy doświadczenie szkół europejskich.

W obszarze opieki i wychowania:

 • tworzymy atmosferę przyjazną uczniowi,
 • dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia – programy profilaktyczne,
 • propagujemy zachowania proekologiczne,
 • realizujemy programy dotyczące dziedzictwa narodowego
 • jasno i wyraźnie definiujemy prawa i obowiązki ucznia,
 • kładziemy duży nacisk na kształtowanie umiejętności czytania i rozwijanie pasji czytelniczych. Służą temu liczne konkursy, wystawy i spotkania organizowane przez nauczycieli biblioteki szkolnej.
 • otaczamy opieką uczniów (zajęcia wspierające, pomoc psychologiczna, wsparcie materialne)
 • współpracujemy z rodzicami według ustalonych zasad w Statucie Szkoły.

Uczniowie mają do dyspozycji:

 • 17 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • kuchnię ze stołówką,
 • gabinet lekarski i stomatologiczny,
 • salę gimnastyczną wraz z kompleksem boisk szkolnych,
 • salę gimnastyczną klas młodszych (0-III),
 • świetlicę.

Dydaktyka i wychowanie

 • język angielski dla wszystkich uczniów od klasy pierwszej,
 • język włoski dla chętnych,
 • język niemiecki dla uczniów klas IV-VIII,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej,
 • zajęcia logopedyczne,
 • diagnozy przedmiotowe,
 • sprawdzian wiedzy i umiejętności dla uczniów klas III, IV, V, VI, VII, VIII,
 • autorskie programy edukacyjne,
 • innowacje pedagogiczne,
 • programy profilaktyczne,
 • edukacja patriotyczna,
 • edukacja ekologiczna,
 • edukacja filmowa – Studium Wiedzy o Filmie,
 • edukacja muzyczna – koncerty filharmoniczne

W naszej szkole uczniowie należą do wielu organizacji i kół zainteresowań, w których podnoszą swoje umiejętności na wielu płaszczyznach:

Organizacje szkolne

 1. Samorząd Uczniowski.
 2. Szkolne Koło PCK.
 3. Liga Ochrony Przyrody.

Szkolne Koła Sportowe

 1. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłki nożnej
 2. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłki ręcznej
 3. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z piłki siatkowej
 4. Zajęcia sportowo – rekreacyjne z lekkoatletyki
 5. Nauka pływania dla wszystkich uczniów klas pierwszych (basen w SP nr 5 w Lublinie)

Koła zainteresowań

 1. Literacko-dziennikarskie
 2. Literacko-recytatorskie
 3. Języka włoskiego
 4. Ekologiczne
 5. Matematyczne
 6. Plastyczne
 7. Chór szkolny
 8. Historyczne
 9. Koło Miłośników Biblioteki
 10. Szkolny teatr PLUSIKI
 11. Teatry świetlicowe SMOCZEK
 12. Grupa historyczno-patriotyczna “Pamięć”

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div