Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Turniej Poezji Dziecięcej

Turniej Poezji Dziecięcej “O Różę Małego Księcia”

.

Dnia 25 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbył się XVIII Turniej Poezji Dziecięcej „O Różę Małego Księcia”. W turnieju wzięło udział 49 recytatorów – uczniów klas I-VI oraz reprezentantów najstarszych grup z Przedszkoli nr 56 i nr 70. Każdy uczestnik prezentował jeden dowolnie wybrany utwór. Celem konkursu było doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji polskiej oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.
Komisja w składzie:
• p. Izabela Czapczyńska
• p. Iwona Suszek
• p. Jolanta Resz
wysłuchała recytatorów, oceniając dobór tekstu, interpretację i ogólny wyraz artystyczny,
a następnie wyłoniła laureatów XVIII Turnieju Poezji Dziecięcej „O Różę Małego Księcia”.
Laureaci przedszkolni:
• Amelia Zając – Przedszkole nr 56
• Kamila Kołodyńska – Przedszkole nr 56
• Antonina Podsiadły – Przedszkole nr 70
• Jeremi Konstanty Olejnik – Przedszkole nr 70
Laureaci szkolni:

 • Julia Idzik – kl. II c
 • Hanna Kraczek – kl. III a
 • Dominika Karwan – kl. IV b
 • Karol Pacwa – kl. VI b
 • Zuzanna Pietrzak –  kl. VI d

Wyróżnienia:

 • Wiktoria Wania – kl. I b
 • Olga Gorecka – kl. II b
 • Nikola Białecka – kl. II d
 • Zofia Grabowska – kl. II e
 • Jeremi Siuda – kl. II e
 • Barbara Miksza – kl. III c
 • Jessica Sowińska – kl. III d
 • Maja Stępniak – kl. III d
 • Adam Maćkowski – kl. IV d
 • Filip Świeboda – kl. IV e
 • Kacper Wadowski – kl. IV e
 • Natalia Maj – kl. V b
 • Maja Szczepaniak – kl. V b
 • Jan Misiura – kl. V c
 • Olga Cieślik – kl. VI a

Wszystkim laureatom i wyróżnionym gratulujemy doboru repertuaru i umiejętności interpretowania utworów literackich.

 

WYNIKI XVII SZKOLNEGO TURNIEJU POEZJI DZIECIĘCEJ

Przedszkola:

Laureaci:

Mieszko Wiertel, Przedszkole nr 56

Maja Pyda, Przedszkole nr 70

Wyróżnienia:

Zofia Oktabska, Przedszkole nr 56

Antoni Sokołowski, , Przedszkole nr 56

Maja Szczypek, , Przedszkole nr 70

Katarzyna Tadewicz, , Przedszkole nr 70

 

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

Laureaci:

Olga Gorecka, kl. I b

Julia Zatorska, kl. IV a

Sandra Dolecka, kl. VI a

Mateusz Serafin, kl. 6 b

Barbara Stojek, kl. VI d

 

Wyróżnienia:  

 Zofia Grabowska, kl. I e

Hanna Kraczek, kl. II a

Alicja Kołodziej, kl. II b

Hanna Szczepanek, kl. II d

Maja Stępniak, kl. II d

Julia Gałach, kl. II d

Szymon Krenz, kl. III b

Ewelina Merkisz, kl. III b

Karol Pacwa, kl. V b

Aleksandra Łuszczki, kl. VI a

Wiktoria  Gałach, kl. VI b

Aleksander Merkisz, kl. VI d

 

 

XVII Turniej Poezji Dziecięcej 

“O Różę Małego Księcia”

 20 kwietnia 2016 r.

wystąpią recytatorzy  klas IV-VI

oraz

                                        recytatorzy klas I-III oraz przedszkolni

Serdecznie zapraszamy!!!


Regulamin Turnieju Poezji Dziecięcej “O Różę Małego Księcia”

ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa Nr 34, 20-815 Lublin ul. Ireny Kosmowskiej 3 tel. (081 741-89-06)

AUTORZY TEGOROCZNEGO SPOTKANIA Z POEZJĄ:
p. Marta Januszkiewicz
p. Elżbieta Wojcieszek
p. Małgorzata Urbańska

TERMIN TURNIEJU:

22 KWIETNIA 2016 r. ( sroda):

godz. 9.00……………………..( przedszkola, kl. I – III )
godz. 11:00,…………………( klasy I -VI)

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA:

15 KWIETNIA 2016r. (piątek)

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. W turnieju biorą udział uczniowie klas I ÷ VI oraz dzieci klas zerowych.
2. Każdą klasę (SP. 34) mogą reprezentować dwie osoby recytujące.
3. Inne placówki zaproszone do uczestnictwa w Turnieju mogą zgłosić nie więcej niż 3 recytatorów.
4. Każdy z recytatorów prezentuje 1 utwór (wiersz lub prozę).
Wskazany jest repertuar spoza programu szkolnego, autorów zarówno tzw. klasyki dziecięcej jak i współczesnych, mieszczący się w możliwościach interpretacyjnych. dziecka.
Jury turnieju wyłoni Laureatów XIII Szkolnego Turnieju Poezji „O Różę Małego Księcia” i wytypuje 7 – osobową reprezentację Szkoły Podstawowej Nr 34 do udziału w XLV Wojewódzkim Turnieju Poezji Dziecięcej organizowanym pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

5. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie, a protokół z posiedzenia jury zostanie zamieszczany na stronie internetowej szkoły (www.sp34.lublin.pl).

6.Kryteria oceny prezentowanych utworów: dobór repertuaru, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny.

PRZYPOMINAMY:
Laureaci ubiegłorocznego XLIV Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej mają prawo uczestniczyć w konkursie poza eliminacjami klasowymi

KARTA ZGŁOSZENIA RECYTATORÓW DO XIII SZKOLNEGO TURNIEJU POEZJI „O RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA”

(Uprzejmie prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

Nazwa placówki:

Imię, nazwisko instruktora:

1) Imię, nazwisko, wiek recytatora:

autor (imię i nazwisko):

tytuł utworu:

2) Imię, nazwisko, wiek recytatora:

autor (imię i nazwisko ) :

tytuł utworu:

WYNIKI XVI SZKOLNEGO TURNIEJU POEZJI DZIECIĘCEJ

W dniu 22 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie przeprowadzono XVI Turniej Poezji Dziecięcej „O Różę Małego Księcia”.  W turnieju brali udział uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 34, uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach  oraz reprezentanci najstarszych grup z Przedszkoli nr 56 i nr 70.

Ogółem wystąpiło 42 recytatorów, w tym 4 przedszkolaków i 38 uczniów.

Każdy uczestnik prezentował jeden dowolnie wybrany utwór.

Komisja w składzie:

 • p. Elżbieta Wojcieszek-Chudnicka
 • p. Małgorzata Kusiak
 • p. Justyna Skibińska

wysłuchała recytatorów, oceniając dobór tekstu, interpretacje i ogólny wyraz artystyczny  oraz przyznała każdemu uczestnikowi punkty w skali 1-6.

 

Komisja wyłoniła laureatów XVI Turnieju Poezji Dziecięcej „O Różę Małego Księcia”:

Laureaci przedszkolni:

 • Michalina Cebula – Przedszkole nr 56
 • Maria Michałowska – Przedszkole nr 70

Laureaci szkolni:

 • Eliza Stachyra – SP Prawiedniki

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

 • Hanna Kraczek – kl. I a
 • Maja Stępniak – kl. I d
 • Małgorzata Tandecka – kl. III b
 • Mateusz Serafin – kl. V b
 • Barbara Stojek – kl. V d
 • Maria Mazurek –  kl. VI b
 • Faustyna Rej – kl. VI b

WYRÓŻNIENIA:

 • Oliwia Kobylarz kl. I e
 • Dominika Karwan kl. II b
 • Jan Misiura kl. III c
 • Jakub Szewczak kl. V b
 • Julia Dzierżek kl. VI b

WYNIKI XV SZKOLNEGO TURNIEJU POEZJI DZIECIĘCEJ

W dniu 29 kwietnia 2014r. w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie przeprowadzono XV Turniej Poezji Dziecięcej „O Różę Małego Księcia”.  W turnieju brali udział uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 34, uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach  oraz reprezentanci najstarszych grup z Przedszkoli nr 56, nr 58 i nr 70.

Ogółem wystąpiło 62 recytatorów, w tym 9 przedszkolaków i 53 uczniów.

Każdy uczestnik prezentował jeden dowolnie wybrany utwór.

 

Komisja w składzie:

 • p. Mirosława Marzec
 • p. Małgorzata Kusiak
 • p. Aneta Parcheta
 • p. Izabela Czapczyńska

 

wysłuchała recytatorów, oceniając dobór tekstu, interpretacje i ogólny wyraz artystyczny  oraz przyznała każdemu uczestnikowi punkty w skali 1-6.

 

Komisja wyłoniła laureatów XV Turnieju Poezji Dziecięcej „O Różę Małego Księcia”:

 

Laureaci przedszkolni:

 •  Sebastian Komar- Przedszkole nr 56

 

Laureaci szkolni:

 •  Ewelina Merkisz kl. I b
 • Jakub Pryszczewski kl. III d
 • Sandra Dolecka kl. IV a
 • Barbara Stojek kl. IV d
 • Faustyna Rej kl. V b
 • Mikołaj Wrona kl. VIe
 • Mateusz Serafin kl. IV b
 • Krzysztof Gąsior SP w Prawiednikach

 

Ponadto w konkursie wyróżniono następujące osoby:

 • Dominikę Wołoszyn SP im. K. Makuszyńskiego w Prawiednikach
 • Julię Sapko Przedszkole nr 56
 • Laurę Poleszak Przedszkole nr 58
 • Karolinę Matlakowską Przedszkole nr 70
 • Magdalenę Skałecką kl. Ia
 • Karolinę  Wolińską kl. Ic
 • Natalię Maj kl.IIb
 • Natalię Weremko kl. IIIa
 • Angelikę Chęć kl. Vc
 • Krzysztofa Michalaka kl. IV b
 • Olgę Smołę kl. VIc
 • Julię Dzierżek kl.Vb

WYNIKI XIV SZKOLNEGO TURNIEJU POEZJI DZIECIĘCEJ

Protokół z przebiegu XIV Szkolnego Turnieju Poezji Dziecięcej
„O Różę Małego Księcia”

W dniu 16 kwietnia 2013 roku w Szkole Podstawowej Nr 34 w Lublinie przeprowadzono
XIV Szkolny Turniej Poezji Dziecięcej „O Różę Małego Księcia”. W turnieju brali udział uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej Nr 34, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach oraz reprezentanci najstarszych grup z Przedszkoli Nr 56, Nr 70
i Prywatnego Przedszkola „Strumyk” .
Ogółem wystąpiło 63 recytatorów, w tym 18 przedszkolaków i 45 uczniów. Każdy uczestnik prezentował jeden dowolnie wybrany utwory.
Komisja w składzie:
p. Małgorzata Kusiak
p. Bożena Kwiatkowska
p. Joanna Marzec
wysłuchała recytatorów, oceniając dobór tekstu, interpretację i ogólny wyraz artystyczny oraz przyznała każdemu uczestnikowi punkty w skali 1-6.
Komisja wyłoniła laureatów XIV Szkolnego Turnieju Poezji Dziecięcej „O Różę Małego Księcia”:

Laureaci Przedszkolni:
Marta Flisiak, Przedszkole Nr 56
Julia Warząchowska, Przedszkole Nr 70

Laureatka Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach

1. Dominika Wołoszyn, kl. 1

Laureaci Szkoły Podstawowej Nr 34
w Lublinie:

 • Zuzanna Pietrzak, kl. 2d
 • Sandra Dolecka, kl. 3a
 • Mateusz Serafin, kl. 3b
 • Maria Mazurek, kl. 4b
 • Faustyna Rej, kl. 4b
 • Maja Owe – Larsson, kl. 5a
 • Michał Krenz, kl. 6c

Ponadto w konkursie wyróżniono następujące osoby:

 • Marek Ścibura, Przedszkole Nr 56
 • Izabela Pydyś, Przedszkole Nr 70
 • Magdalena Baran, Przedszkole Nr 70
 • Maja Sajnaga, Prywatne Przedszkole „Strumyk”
 • Natalia Maj, kl. 1b
 • Dominika Włodarczyk, kl.2d
 • Krzysztof Michalak, kl. 3b
 • Barbara Stojek, kl.3 d
 • Patryk Świeboda, kl. 3e
 • Angelika Chęć, kl. 4c
 • Oliwia Paszkowska, kl. 5a
 • Kacper Michalak, kl. 5d
 • Mikołaj Wrona, kl. 5e
 • Anna Kędzierska, kl. 6c

Na tym protokół zakończono.

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div