Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Świetlica

„ŚWIETLICA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

W Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego świetlica szkolna działa w godz. 6.30 – 16.30. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowankom przebywającym w szkole poza czasem zajęć lekcyjnych.

Formy i metody pracy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień dostosowane są do wieku dzieci, ich temperamentu oraz możliwości intelektualnych.

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  • Plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik
  • Teatralne „Teatr moja pasja”- teatrzyk kukiełkowy „ Smoczek”
  • Muzyczno- ruchowe
  • Gimnastyka sportowa i artystyczna
  • Ekologiczno- przyrodnicze
  • Czytelnicze „Poczytaj mi, przyjacielu”
  • Profilaktyczny program udzielania pierwszej pomocy „Ratowniczek”

Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach: rekreacyjno – sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęciach piłki nożnej, kółka plastycznego, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, języka niemieckiego, języka angielskiego, szachowych,  itp.

Dzieci mają stworzone warunki do odpoczynku, odrabiania prac domowych i organizacji zajęć według własnych pomysłów, w kącikach zainteresowań.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele, którzy pełnią dyżury według harmonogramu.

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJE RAMOWY ROZKŁAD DNIA :

630-830 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przychodzenie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry  i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy poranne

830-900 Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy
900-1030 Zajęcia dydaktyczne według indywidualnych planów pracy nauczycieli
1030-1130

Zajęcia z całą grupą, organizowane przez nauczyciela, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci.

W zależności od pogody: spacery, wycieczki, gry i zabawy w terenie

1130-1300 Mycie rąk, przygotowanie do obiadu. Obiad- wyjście do stołówki
1300-1400 Odrabianie lekcji
1400-1500

Zajęcia zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem

W zależności od pogody: spacery, wycieczki, gry i zabawy w terenie oraz na szkolnym placu zabaw

1500-1600 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem
1600-1630 Odbieranie dzieci do domów przez rodziców lub opiekunów, zabawy indywidualne

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (kliknij)

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div