Dzisiaj mamy Niedzielę, 19 stycznia 2020 roku. Do końca roku zostało 348  dni.
Rekrutacja 2019/20
Szkoła podstawowa
Oddział przedszkolny
Zobacz terminy
Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Świetlica

„ŚWIETLICA UCZY, BAWI I WYCHOWUJE”

W Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego świetlica szkolna działa w godz. 6.30 – 16.30. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowankom przebywającym w szkole poza czasem zajęć lekcyjnych.

Formy i metody pracy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień dostosowane są do wieku dzieci, ich temperamentu oraz możliwości intelektualnych.

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  • Plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik
  • Teatralne „Teatr moja pasja”- teatrzyk kukiełkowy „ Smoczek”
  • Muzyczno- ruchowe
  • Gimnastyka sportowa i artystyczna
  • Ekologiczno- przyrodnicze
  • Czytelnicze „Poczytaj mi, przyjacielu”
  • Profilaktyczny program udzielania pierwszej pomocy „Ratowniczek”

Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach: rekreacyjno – sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęciach piłki nożnej, kółka plastycznego, logopedycznych, korekcyjno- kompensacyjnych, języka niemieckiego, języka angielskiego, szachowych,  itp.

Dzieci mają stworzone warunki do odpoczynku, odrabiania prac domowych i organizacji zajęć według własnych pomysłów, w kącikach zainteresowań.

Opiekę nad dziećmi sprawują wykwalifikowani nauczyciele, którzy pełnią dyżury według harmonogramu.

W ŚWIETLICY SZKOLNEJ OBOWIĄZUJE RAMOWY ROZKŁAD DNIA :

630-830 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Przychodzenie dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry  i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy poranne

830-900 Zajęcia ruchowe: ćwiczenia gimnastyczne, gry i zabawy
900-1030 Zajęcia dydaktyczne według indywidualnych planów pracy nauczycieli
1030-1130

Zajęcia z całą grupą, organizowane przez nauczyciela, różnorodne propozycje zajęć i zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci.

W zależności od pogody: spacery, wycieczki, gry i zabawy w terenie

1130-1300 Mycie rąk, przygotowanie do obiadu. Obiad- wyjście do stołówki
1300-1400 Odrabianie lekcji
1400-1500

Zajęcia zorganizowane z całą grupą, propozycje różnorodnych zabaw rozwijających twórczą aktywność dzieci, zajęcia z nauczycielem

W zależności od pogody: spacery, wycieczki, gry i zabawy w terenie oraz na szkolnym placu zabaw

1500-1600 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem
1600-1630 Odbieranie dzieci do domów przez rodziców lub opiekunów, zabawy indywidualne

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY

 Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (kliknij)

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Niedzielę, 19 stycznia 2020 roku. Do końca roku zostało 348  dni.
/div