Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Ratowniczek

RATOWNICZEK

Charakterystyka programu

W świetlicy szkolnej realizowany jest profilaktyczny „Program udzielania pierwszej pomocy – Ratowniczek”. Celem programu jest zapoznanie dziecka w młodszym wieku szkolnym z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków i innych zagrożeń. Zakres działań programowych prezentowany jest w sposób kompleksowy, obejmujący rozwój funkcji poznawczych i emocjonalnych. Dotyczy również nabywania konkretnych umiejętności. Założenia programu realizowane są głównie metodami aktywizującymi. Dostosowany jest do realizacji na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i wychodzi naprzeciw potrzebom rozwojowym uczniów.

Treści edukacyjne programu

Część I

 1. Zasady i przepisy poruszania się w ruchu drogowym
 2. Zachowania w czasie pożaru
 3. Przedstawiciele i pojazdy służb ratunkowych
 4. Numery alarmowe
 5. Apteczka pierwszej pomocy

 Część II

 1. Bandażowanie
 2. Zasady postępowania w razie – krwotoku z nosa, skaleczenia, omdlenia, oparzenia
 3. Uczę się udzielać pierwszej pomocy ( Zajęcia prowadzi p. pielęgniarka, ratownik medyczny )
  • Krok 1 – Moje bezpieczeństwo
  • Krok 2 – Wołam o pomoc
  • Krok 3 – Sprawdzam przytomność
  • Krok 4 – Wzywam pomoc
  • Krok 5 – Sprawdzam oddech
  • Krok 6 – Układam w pozycji bocznej bezpiecznej i sprawdzam oddech
  • Krok 7 – Uciskam klatkę piersiową
  • Krok 8 – Wykonuję wdechy ratownicze
 4. Łańcuch Przeżycia
 5. Wycieczka do Ośrodka Szkoleniowego WPR SP ZOZ w Lublinie
 6. Udział w Międzyszkolnym Konkursie „Mały ratownik w akcji”
 7. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Na ratunek – i Ty możesz pomóc” dla dzieci ze świetlic miasta Lublina.

 

Aby uatrakcyjnić zajęcia, pogłębiać wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy współpracować będziemy:

 • z p. pielęgniarką
 • z ratownikiem medycznym
 • Ośrodkiem Szkoleniowym WPR SP ZOZ
 • Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji
 • Strażą Pożarną

 

                                                                         Autor programu mgr Maria Borowska

                                              Współpraca przy realizacji programu mgr Ola Małecka

TERMIN ZAJĘĆ

 Zajęcia z nauki udzielania pierwszej pomocy odbywają się w świetlicy szkolnej                              

w poniedziałek 9.00 – 10.00 i wtorek 10.00 – 11.00

 Bezpieczna droga

Grupa Ratowniczków na zajęciach poznaje zasady i przepisy ruchu drogowego.

 Spotkanie z policjantem

16września 2014 r. odbyło się spotkanie integracyjne z policjantem grupy Ratowniczków i kl. I e sześciolatków. Psycholog policyjny i nadkomisarz policji przeprowadzili pogadankę nt. „Bezpiecznej drogi do szkoły”. Dzieci poznały nowe wiadomości oraz utrwalały umiejętności prawidłowego poruszania się po drogach.

 Ostrożnie z ogniem

Dzieci na zajęciach poznają przyczyny powstawania pożarów, zasady postępowania gdy w domu w szkole wybuchnie pożar. Poznajemy także drogę ewakuacji w szkole.

 Wycieczka

 W dniu 10 października w ramach zajęć z Ratowniczka wybraliśmy się na wycieczkę do Ośrodka Szkoleniowego WPR SP ZOZ na „ Dni Otwarte” z okazji obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego.
„Mali Ratownicy” podczas wycieczki mieli okazję poznać całą historię Pogotowia Ratunkowego. Chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach, gdzie uczyli się na fantomie udzielania pierwszej pomocy (uciskania klatki piersiowej oraz wdechów ratowniczych). Wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dzielni Ratownicy

Na zajęciach dzieci poznały przedstawicieli służb ratunkowych, zadania jakie wykonują, oraz pojazdy służb ratunkowych i dlaczego są one uprzywilejowane.

Numery alarmowe

Uczyliśmy się powiadamiania służb ratunkowych pamiętając numery alarmowe- praca z telefonem.

Apteczka pierwszej pomocy

Poznaliśmy wyposażenie i rodzaje apteczek pierwszej pomocy.

Wycieczka do apteki

Wybraliśmy się na wycieczkę do pobliskiej Apteki. Kupowaliśmy środki opatrunkowe aby uzupełnić apteczkę „Ratowniczka”.

Bandażujemy

Na ćwiczeniach praktycznych z p. pielęgniarką uczymy się bandażować.

Postępowanie w razie…

Podczas ćwiczeń praktycznych z p. pielęgniarką uczymy się jak należy postępować w razie skaleczenia, krwotoku z nosa, oparzenia i omdlenia.

Uczymy się udzielać pomocy osobie poszkodowanej.

Poznaliśmy pierwsze kroki udzielania pierwszej pomocy:
Krok 1- Moje bezpieczeństwo
Krok 2- Wołam o pomoc
Krok 3- Sprawdzam przytomność


Krok 4- Udrażniam drogi oddechowe i sprawdzam oddech
Krok 5- Układam w pozycji bocznej bezpiecznej

Krok 6- Uciskanie klatki piersiowej i wdechy ratownicze

Ćwiczenia praktyczne na fantomach

Na zajęciach praktycznych ćwiczyliśmy z Ratownikami medycznymi ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego PSK nr 4 udzielania pomocy osobie poszkodowanej. Zajęcia bardzo nam się podobały.

KONKURS „NA RATUNEK – i TY MOŻESZ POMÓC”

ZAPRASZAMY UCZNIÓW ZE ŚWIETLIC MIASTA LUBLINA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W IV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NA RATUNEK – i TY MOŻESZ POMÓC”

Honorowy patronat: mgr Sławomira Kryńska
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego
w Lublinie

Ratownicy medyczni ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPSK nr 4 w Lublinie P. Jarosław Siadak i P. Mirosław Szymczyk

Organizatorzy:
– mgr Maria Borowska
– mgr Aleksandra Małecka
– Pani pielęgniarka Janina Oleska

CELE KONKURSU:

• kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
• uświadomienie, jak ważna jest możliwość niesienia pomocy i ratowania życia,
• popularyzacja nauki udzielania pierwszej pomocy,
• doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych.

REGULAMIN KONKURSU:

• adresatami konkursu są uczniowie świetlic z klas I – III,
• każdy uczestnik może wykonać jedną pracę według własnego pomysłu,
• format prac kl. I A – 4, kl. II – III A-3 dowolną techniką plastyczną,
• każda praca powinna być opatrzona metryczką na odwrocie( imię i nazwisko autora prac, klasa, nazwa placówki, tel, e-mal szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna plastycznego – literami drukowanymi),
• każdy nauczyciel może zgłosić 3 prace, które przechodzą na własność organizatorów,
• oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów konkursu w kategorii klas I, klas II, klas III,
• laureaci otrzymają nagrody i dyplomy, a opiekunowie plastyczni podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.

Prace prosimy przesyłać do dnia 29 maja 2015 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 34 (świetlica klas II i III)
im. Kornela Makuszyńskiego
20-815 Lublin
ul. I. Kosmowskiej 3

Rozstrzygnięci konkursu i rozdanie nagród laureatom i dzieciom wyróżnionym nastąpi w czerwcu 2015r. o czym uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail.

„Mały ratownik w akcji”

Uczniowie wzięli udział w VI Edycji Międzyszkolnego Konkursu „ Mały ratownik w akcji” w SP nr 3. Za swoje wiadomości i umiejętności z zasad udzielania pierwszej pomocy otrzymali nagrody pocieszenia.

Cztery minuty = życie

Grupa „Ratowniczków” przystąpiła do VI edycji Akcji Edukacyjnej „ Cztery minuty = życie”, której organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich.
Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na temat bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu oraz jak udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach związanych z korzystaniem z komputera. Wykonali prace plastyczne inspirowane tematyką zajęć.

 

Na ratunek – i Ty możesz pomóc

Podsumowanie IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

„Na ratunek – i Ty możesz pomóc”

 

W dniu 8.06.2015 r. w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

 

 • Marta Januszkiewicz – n –l edukacji wczesnoszkolnej
 • Elżbieta Wojcieszek – Chudnicka – wychowawca świetlicy
 • Anna Spaczyńska – n – l edukacji wczesnoszkolnej

oceniające prace nadesłane na IV edycję Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Na ratunek – i Ty możesz pomóc”.

 

Jury dokonało oceny i wyłoniło z nadesłanych prac które cechowała wielka różnorodność i bogata interpretacja 9 laureatów przyznając równorzędne miejsca oraz 16 wyróżnień.

 

 

Laureaci IV edycji Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego pod hasłem  „Na ratunek – i Ty możesz pomóc”

w Szkole podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

 

Klasa I

 

 1. Rosiak Aleksandra SP nr 4
 2. Luchowska Milena SP nr 51
 3. Mazur Nela SP nr 51

 

Klasa II

 

 1. Głowacka Zuzanna  SP nr 4
 2. Łaszkiewicz Kaja  SP nr 4
 3. Pacuła Patrycja SP  nr 32

 

 

Klasa III

 

 1. Maj Zuzanna SP nr 4
 2. Wasiak Zofia SP nr 4
 3. Ścibior Natalia  SP nr 32

 

 

Dzieci wyróżnione:

 

Klasa I

 1. Chapska Anna SP nr4
 2. Stoń Krystian SP nr 4
 3. Więckowska Ewa SP nr 4
 4. Gałczyńska Julia SP nr 32
 5. Mielnik Milena SP nr 32
 6. Foryt Izabela SP nr 42
 7. Szabla Adrian SP nr 42
 8. Wiczuk Cyprian  SP nr 43
 9. Mirek Maria SP nr 51
 10. Walczak Anastazja SP nr 51

 

Klasa II

 1. Płatek Jakub SP nr 32
 2. Zaprzalska Zuzanna SP nr 32
 3. Górski Robert  SP nr 42
 4. Krasoń Izabela SP nr 43

 

Klasa III

 1. Makhsudyan Milena SP nr 4
 2. Klauser Ewa  SP nr 34

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div