Dzisiaj mamy Środę, 20 września 2017 roku. Do końca roku zostało 103  dni.
Menu
Dziennik elektroniczny
Podręczniki 2017/18
Informujemy, że wszyscy uczniowie otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Uczniowie kupują we własnym zakresie podręczniki do religii zobacz ich wykaz
Osiągnięcia
nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Szkoła podstawowa

aktualności

REFERENT D/S ŻYWIENIA

Wioletta Wiertel

godz. pracy 7-15

DYŻUR W STOŁÓWCE 11.20  DO  13.35

tel. (081) 741-89-06 w.26

OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATA ZA OBIADY

DLA UCZNIÓW KLAS I – VII

ZA M – C PAŹDZIERNIK 2017 r.

WYNOSI:

UCZNIOWIE – 22 dni*2,60 zł=57,20 zł.

PERSONEL – 22 dni*4,00 zł=88,00 zł.

Opłatę za obiady należy uiszczać od 20-tego do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc (np. od 20 sierpnia do 31 sierpnia za miesiąc wrzesień).

Przy braku terminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.

WPŁATY ZA OBIADY I ODSETKI TYLKO NA KONTO

NUMER KONTA

PeKaO S.A. V O/ LUBLIN

12 1240 1503 1111 0010 0166 3124

w tytule: obiady PAŹDZIERNIK Kowalski Jan I A

REZYGNACJA Z OBIADÓW

W przypadku rezygnacji z posiłku zwrotowi podlega dzienna opłata wniesiona za posiłek z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności.

Odpisy można zgłaszać do intendenta pod numer

 (81) 741-89-06 wew. 26. Podczas nieobecności intendenta proszę zostawić wiadomość  na automatycznej sekretarce. Odpisy na kolejny dzień można zgłosić tylko do godz. 1200  a w piątek  do godziny 15 00 aby odliczyć obiad

w poniedziałek.

Odliczenia za zgłoszone obiady będą wywieszone na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej.

W przypadku nie odwołania obiadu odliczenia nie będą dokonywane.

Rezygnację korzystania z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłosić do intendenta do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego dany miesiąc np. zgłoszenie do 30 września, że uczeń lub pracownik nie będzie korzystał z obiadów w miesiącu październiku. W przypadku braku rezygnacji koszty za obiady pokrywają rodzice dziecka (opiekunowie).

Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Środę, 20 września 2017 roku. Do końca roku zostało 103  dni.
/div