Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
Rekrutacja 2020/21
Rekrutacja trwa!!!

Zobacz szczegóły

Menu
Dziennik elektroniczny
Osiągnięcia

nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Szkoła Promująca Zdrowie


Wojewódzki certyfikat szkół promujących zdrowie

Podczas IV Festiwalu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się 22 października 2019r. w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie, z rąk Prezydenta Miasta Lublina, Pana Krzysztofa Żuka społeczność naszej szkoły otrzymała list gratulacyjny, z tytułu przyznania Wojewódzkiego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie. Jest to ogromne wyróżnienie i podsumowanie pracy w zakresie promocji zdrowia.
23 października 2019r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pani Teresy Misiuk, Dyrektor Sławomira Kryńska odebrała Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Dokument ten jest wyrazem uznania dotychczasowych zasług, kreatywności pracy na rzecz promocji zdrowia w naszej szkole oraz wytrwałości w realizacji celów. Jest on także podsumowaniem systematycznej pracy całej społeczności szkolnej, uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców, którzy wspólnie stworzyli środowisko społeczne sprzyjające popularyzacji zasad zdrowego stylu życia. Podjęte działania świadczą o ogromnej trosce i poczuciu odpowiedzialności za młodzież.

Zdjęcia z tego wydarzenia wraz z relacją są dostępne na stronie Urzędu Miasta Lublin pod adresem:

https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/nowe-placowki-dolaczyly-do-miejskiej-sieci-przedszkoli-i-szkol-promujacych-zdrowie,427,1082,1.html

„Szkoła Promująca Zdrowie” – podsumowanie realizacji programu

12 października 2018 r. podsumowywaliśmy nasz udział w programie „Szkoła Promująca Zdrowie”. Od kilku lat podejmujemy działania, mające na celu otrzymanie wojewódzkiego certyfikatu, ponieważ do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie dołączyliśmy już wcześniej.

Na uroczystość przybyło wielu Gości, powitanych przez Panią Sławomirę Kryńską, Dyrektora szkoły. Naszymi Gośćmi byli:  Pani Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, a zarazem Miejski Koordynator „Szkół Promujących Zdrowie”;  Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny; przedstawicielki Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie; przedstawiciele Dyrektora Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz dyrektorzy lubelskich przedszkoli, m.in.  Przedszkola nr 56 w Lublinie, a także dyrektorzy szkół, w tym Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie, a także Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.  Były z nami również dzieci z Przedszkola nr 56 wraz z opiekunami i uczniowie Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.

Zdrowy styl życia był bohaterem tego dnia. W sali gimnastycznej śpiewano o nim piosenki i wygłaszano prelekcje, zaprezentowano też przedstawienie przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Pokazy taekwondo i zumby zachęcały do aktywności fizycznej. Warsztaty odbywające się w szkole doskonaliły umiejętność przygotowywania zdrowych posiłków, a wystawy na korytarzach i w salach lekcyjnych zachęcały do zmodyfikowania sposobu myślenia na temat zdrowego jedzenia, które okazało się smaczne i kolorowe. Przygotowano również specjalne stanowiska z ekologiczną żywnością, sporządzaną przez uczniów naszej szkoły wraz z ich rodzicami i babciami. Wielu produktów można było spróbować, doceniając ich walory zdrowotne. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko ze świeżymi sokami owocowymi wyciskanymi dla wszystkich, którzy tylko mieli ochotę ich spróbować.

12 października to zdecydowanie był zdrowy dzień w naszej szkole. Jak pokazaliśmy w prezentacji podsumowującej kilka lat naszej edukacji prozdrowotnej – nie jedyny, gdyż od dawna zależy nam na tym, by uczniowie naszej szkoły dbali o zdrowie własne i innych oczywiście też.

Nasza szkoła jest jedną z placówek oświatowych wykazujących się dużym zaangażowaniem i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych.

18 października 2016 r., podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie, otrzymaliśmy  z rąk Pana Prezydenta, 

Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

1

2 3

 

 

 

Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Nasza szkoła podjęła akces przynależności do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie miasta Lublin. Społeczność szkolna kontynuuje działania podjęte w latach ubiegłych oraz podejmuje nowe, zmierzające do uzyskania Miejskiego Certyfikatu “Szkoła Promująca Zdrowie”. Szkoła realizuje systemowe działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, podejmowaniu zadań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi, a także tworzeniu zdrowego środowiska. Celem, do którego dążymy jest zdobycie Wojewódzkiego Certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 

Definicja

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
schemat
 
Standardy szkoły promującej zdrowie
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Wtorek, 7 kwietnia 2020 roku. Do końca roku zostało 269  dni.
/div