Dzisiaj mamy Czwartek, 19 lipca 2018 roku. Do końca roku zostało 166  dni.
Menu
Dziennik elektroniczny
Rekrutacja 2018/19
Zobacz zasady

Zgłoszenie ucznia do kl. 1

Zgłoszenie do Oddziału Przedszkolnego
Osiągnięcia
nagroda szkoły z klasą dla szkoły podstawowej nr 34 w lublinie śpiewająca polska
Autorzy strony

Administratorzy strony: Arkadiusz Majewski,
Współpraca:
Justyna Skibińska,
Marta Januszkiewicz.

BIP
BIP

Szkoła Promująca Zdrowie

Nasza szkoła jest jedną z placówek oświatowych wykazujących się dużym zaangażowaniem i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych.

18 października 2016 r., podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie, otrzymaliśmy  z rąk Pana Prezydenta, 

Miejski Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

1

2 3

Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Nasza szkoła podjęła akces przynależności do Miejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie miasta Lublin. Społeczność szkolna kontynuuje działania podjęte w latach ubiegłych oraz podejmuje nowe, zmierzające do uzyskania Miejskiego Certyfikatu “Szkoła Promująca Zdrowie”. Szkoła realizuje systemowe działania, które sprzyjają dobremu samopoczuciu uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, podejmowaniu zadań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi, a także tworzeniu zdrowego środowiska. Celem, do którego dążymy jest zdobycie Wojewódzkiego Certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Definicja

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.
schemat
Standardy szkoły promującej zdrowie
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Comments are closed.


Dzisiaj mamy Czwartek, 19 lipca 2018 roku. Do końca roku zostało 166  dni.
/div